Lapsiystävällinen kunta

Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyötä ohjaa 30 vuotta sitten julkaistu YK:n Lapsen oikeuksien sopimus. Vuonna 2020 Tammelan kunta sai toistamiseen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, joka on voimassa neljä vuotta eli vuoteen 2024.

Tammela on vuodesta 2016 saakka ollut mukana Lapsiystävällinen kunta -mallin toteuttamisessa, jossa lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina ja heidät otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on käytössä kaikilla kunnan palvelualoilla. Tammelassa onkin tehty pitkäjänteistä työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, lapsen oikeuksien sopimusta kunnioittaen. Kunnan toimintaa on arvioitu ja kehitetty lapsiystävällisyyden kannalta, lasten ja nuorten toiveita ja oikeuksia huomioiden. Kunnan henkilöstö on tehnyt erinomaista yhteistyötä lasten ja nuorten kanssa tunnustuksen eteen.

Lapsiystävällinen kunta -mallin tavoitteet on koottu kymmeneen rakennuspalikkaan:

  1. Lapsen oikeudet tunnetaan
  2. Kaikki oikeudet toteutuvat jokaisen lapsen kohdalla
  3. Lapsilla on mahdollisuus osallistua heille tarkoitettujen palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen
  4. Lapset voivat osallistua julkisen tilan suunnitteluun ja kehittämiseen
  5. Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa heille itselleen tärkeisiin asioihin
  6. Lapset voivat osallistua kansalaistoimintaan
  7. Lapsilla on ystäviä ja turvallisia aikuisia
  8. Lapsia ja lapsuutta arvostetaan
  9. Lapsia koskevia asioita tarkastellaan koordinoidusti kokonaisuutena niin, että lapsia koskevassa päätöksenteossa ja toiminnoissa harkitaan ensisijaisesti lapsen etu
  10. Lapsia koskevaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti päätöksenteossa

Tarkempaa tietoa rakennuspalikoiden sisällöstä löytyy täältä.

Lisätietoja:
Hyvinvointikoordinaattori
Etsivä nuorisotyöntekijä
Maria Valta
Tammelan kunta
puh. 050 337 0173
[email protected]

Linkkejä 

Lapsen oikeuksien sopimus

UNICEFin lapsiystävällinen kunta -malli