Kylänojan sillan uusiminen Teuronjoen yli

ILMOITUS KUULUTUKSESTA
Vesilain mukainen lupahakemus
Hakija Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Dnro ESAVI/18688/2020
Asia Kylänojan sillan uusiminen Teuronjoen yli, Tammela
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 6.10.–12.11.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.